LEO Pharma A/S, ændring af egenkontrol

15-12-2008

Miljøcenter Roskilde har meddelt LEO Pharma A/S vilkårsændring mht. egenkontrol af dichlormethan.

Miljøcenter Roskilde har meddelt LEO Pharma A/S, Industriparken 55, 2750 Ballerup ændring af egenkontrolvilkår.

Virksomheden har ønsket i en kortere periode at anvende en kontinuert måler til kortlægning af luftemissionen.
Miljøcenter Roskilde har derfor ændret vilkår 4.8 til 4.12 i godkendelsen af Kemisk Specialproduktion og Kemisk Procesudvikling, 5. juli 2004, således at overholdelsen af grænseværdien for dichlormethan dokumenteres ved præstationskontrol i stedet for kontinuert måling.

Læs: Afgørelse og klagevejledning