Klaptilladelse 2008 til Langø Havn

15-12-2008

Miljøcenter Roskilde har meddelt Langø Havn tilladelse til at klappe (dumpe) optil 3000 m³ havbundsmateriale fra havnens indsejling.

Miljøcenter Roskilde har meddelt Langø Havn tilladelse til at klappe (dumpe) optil 3000 m³ havbundsmateriale fra havnens indsejling. Det må klappes på den godkendte klapplads 3.2 A, der ligger 3 sømil VNV for Tårs. Tilladelsen gælder 1 år.

Tilladelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen udløber mandag den 5. maj 2008 kl. 12.

Læs: Tilladelse incl. klagevejledning

Yderligere informationer fås på alle hverdage mellem kl. 9 og 16 til Marin- og Søgruppen, Roskilde Miljøcenter, tlf. 72 54 80 18