Kulhuse Havn: Klaptilladelse

15-12-2008

Miljøcenter Roskilde har meddelt Kulhuse Havn tilladelse til at dumpe oprensningsmateriale i Kattegat

Miljøcenter Roskilde har meddelt Kulhuse Havn tilladelse til at klappe (dumpe) 3.500 m³ oprensningsmateriale fra den ydre del af havnen. De må klappe det på den godkendte klapplads nord for Torup flak i Kattegat.

Yderligere oplysninger fås på Marin- og Sø kontoret, tlf. 72548041.

Tilladelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen udløber fredag den 28. marts 2008.

Miljøcenter Roskilde har ekspeditionstid i hverdagene 9-15.

Læs: Afgørelse