Køge Kraftvarmeværk: Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder

15-12-2008

Miljøcenter Roskilde har givet Køge Kraftværk tilladelse til at begynde bygge- og anlægsarbejder til omlægning af kølevandsudledning

Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, har givet Køge Kraftvarmeværk, Værftsvej 2, 4600 Køge, tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med omlægning af kølevandsudledningen fra værket. Omlægningen af kølevandsudledningen skyldes etablering af Køge Jorddepot, som umuliggør anvendelsen af de hidtidige udløbsrør for kølevand.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Roskilde er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7, 4000 Roskilde, eller senest onsdag den 2. juli 2008 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljø-klagenævnet.

Afgørelsen kan fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på
tlf. nr.: 72 54 80 99 eller e-mail

Afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er annonceret.

Læs: Afgørelse