Køge Havn: Klaptilladelse

15-12-2008

Miljøcenter Roskilde har meddelt Køge Havn tilladelse til dumpning af sand fra oprensning

Miljøcenter Roskilde har meddelt Køge Havn tilladelse til at klappe (dumpe) 500 m³ fint sand fra oprensning ud for kaj 11 i Køge Havn. Materialer uforurenet. De må klappe det på den godkendte klapplads ud for Mosede i Køge Bugt.

Yderligere oplysninger fås på Marin- og Sø kontoret, tlf. 72548041.

Tilladelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen udløber onsdag den 26. marts 2008 kl 12.00.

Miljøcenter Roskilde har ekspeditionstid i hverdagene 9-15.

Læs: Afgørelse