Klaptilladelse 2008, Rungsted Havn

15-12-2008

Miljøcenter Roskilde har meddelt Rungsted Havn tilladelse til at dumpe havbundsmateriale fra havnens indsejling. Tilladelsen gælder 4.000 m3 per år over en 5-årig periode.

Miljøcenter Roskilde har meddelt Rungsted Havn tilladelse til at dumpe havbundsmateriale fra havnens indsejling. Tilladelsen gælder 4.000 m 3 per år over en 5-årig periode. Materialet må dumpes på den godkendte klapplads 3 sømil NØ for Rungsted Havn.

Tilladelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen udløber onsdag den 2. april 2008.

Læs tilladelsen her ( pdf 1,5 Mb )
Yderligere informationer fås på alle hverdage mellem kl. 9 og 16 hos Marin- og søgruppen, Roskilde Miljøcenter, tlf. 72 54 81 37.