Klaptilladelse til materiale fra byggeri af Havvindmøllepark ved Rødsand

15-12-2008

Miljøcenter Roskilde har meddelt Energiselskabet E.ON A/S tilladelse til at klappe op til 150.000m3 oprensningsmateriale fra byggeri af havvindemøllepark ved Rødsand

Miljøcenter Roskilde har meddelt Energiselskabet E.ON A/S tilladelse til over en 3-årig periode at klappe i alt op til 150.000m3 oprensningsmateriale i forbindelse med anlægsarbejdet af en kommende havvindmøllepark ved Rødsand. Materialet, der anses at være uforurenet, kan klappes på den godkendte klapplads 4.1 vest for Rødby Havn.

Tilladelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen udløber onsdag den 30. juli kl. 12.00.

Læs: Klaptilladelse

Yderligere informationer fås på alle hverdage mellem kl. 9 og 16 til Marin- og Søgruppen, Roskilde Miljøcenter, tlf. 72 54 8041 /eller 7254 8137