Inbicon A/S - DONG Energy - Ansøgning om miljøgodkendelse

15-12-2008

Inbicon A/S har søgt om miljøgodkendelse til etablering et bioethanolanlæg

Inbicon A/S ved DONG Energy har søgt om miljøgodkendelse til at etablere et bioethanolanlæg på Asnæsvej 16 i Kalundborg. Anlægget skal producere bioethanol på basis af halm.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og til at kommentere det inden 4 uger fra annonceringstidspunktet. Endvidere kan enhver inden for samme periode anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger fra modtagelsen.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller på mail til .

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.