Hundige Havn: Klaptilladelse

15-12-2008

Miljøcenter Roskilde har meddelt Hundige Havn tilladelse til at klappe 40.000 m³ uddybningsmateriale

Miljøcenter Roskilde har meddelt Hundige Havn tilladelse til at klappe (dumpe) 40.000 m³ uddybningsmateriale fra uddybning i havnen. Materialet består af rent sand. De må klappe det på den godkendte klapplads ud for Mosede i Køge Bugt.

Yderligere oplysninger fås på Marin- og Sø kontoret, tlf. 72548041.

Tilladelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen udløber mandag den 12. januar 2008.

Miljøcenter Roskilde har ekspeditionstid på hverdagene 9-15.

Læs: Afgørelse