Haldor Topsøe A/S: Nyt centrallager

15-12-2008

Forslag til kommuneplan med VVM redegørelse og forslag til miljøgodkendelse

Haldor Topsøe A/S har ansøgt om etablering af et centrallager på Centervej 11 i Frederikssund. På lagret skal opbevares færdigvarer, mellemprodukter samt faste og flydende råvarer. Da nogle af produkterne indeholder  miljøfarlige stoffer som zink og kobber, der er skadelige for organismer i vandmiljøet, er lageret omfattet af risikobekendtgørelsen.

Miljøcenter Roskilde sender derfor herved et forslag til ændring af gældende kommuneplan for Frederikssund Kommune med tilhørende VVM-redegørelse (Vurdering af Virkning på Miljøet) i offentlig høring sammen med et forslag til miljøgodkendelse.

Læs: Forslag til kommuneplantillæg
Læs: Forslag til miljøgodkendelse
Læs: Bilag A
Læs: Bilag B
Læs: Bilag 1
Læs: Bilag 2
Læs: Bilag 3

Der er allerede etableret et nyt lageranlæg på ejendommen, som opfylder virksomhedens krav, så nærværende VVM og miljøgodkendelse har fokus på lagerets art, herunder risici ved oplag, transport, emissioner, splid osv.

Kontakt Miljøcenteret på nedenstående tlf. eller mail, og få mere materiale.

Frist for indsigelser
Indsigelser og øvrige bemærkninger kan sendes til Miljøcenter Roskilde til og med fredag den 19. december 2008. Miljøcentret vil herefter tage endelig stilling til, om der skal åbnes mulighed for at gennemføre projektet. Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7, 4000 Roskilde, e-post: . Henvendelser kan også ske på tlf. 7254 6500, René Paul Friis Hansen eller Dana Østergaard.

Anfør venligst Deres navn og adresse samt jr. nr. ROS-200-00043.