Haldor Topsøe A/S - Afgørelse om ikke godkendelsespligt

15-12-2008

Miljøcenter Roskilde har truffet afgørelse om, at Haldor Topsøe A/S kan etablere et nyt brintanlæg uden særskilt miljøgodkendelse

Miljøministeriet Miljøcenter Roskilde, har truffet afgørelse om, at Haldor Topsøe A/S, Linderupvej 2, 3600 Frederikssund kan etablere et nyt anlæg til fremstilling af brint til erstatning for et tidligere anlæg uden, at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Afgørelsen kan fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til
72 54 80 49 eller på adressen .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde, eller senest den 3. juni 2008 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Læs: Afgørelse