Klaptilladelse til Gilleleje Havn

15-12-2008

Miljøcenter Roskilde har meddelt Gilleleje Havn klaptilladelse til klapning af oprensningsmateriale fra havnearealerne

Miljøcenter Roskilde har meddelt Gilleleje Havn tilladelse til at klappe oprensningsmateriale fra  havnearealerne. Materialer fra Fiskeribassin nord der er mellemgroft sand kan klappes på en godkendt klapplads ca 2,5 sømil vest for havnen. Resten der består af finere og let forurenet materiale kan klappes på den godkendte klapplads på dybere vand nord for Hundested.

Tilladelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen udløber tirsdag den 29. juli kl 12.00

Yderligere informationer fås på alle hverdage mellem kl. 9 og 16 til Marin- og Søgruppen, Roskilde Miljøcenter, tlf. 72 54 80 41

Læs: Klaptilladelse