Gedser Færgehavn: Tilladelse til at klappe materiale fra sejlrenden, svejeområde samt færgelejer

15-12-2008

Miljøcenter Roskilde har meddelt Scandlines A/S tilladelse til at klappe op til 3000.000 m3/år i Gedser Færgehavn i 5 år

Miljøcenter Roskilde har meddelt Scandlines A/S en 5 årig tilladelse til at klappe op til 300.000 m3/år oprensningsmateriale fra sejlrenden, svejeområde samt færgelejer i Gedser Færgehavn. Materialet, der er uforurenet, kan klappes på den godkendte klapplads 5.2 ca 5 sømil SSØ for Gedser Havn.

Tilladelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen udløber onsdag den 19. november 2008 kl. 12.00

Yderligere informationer fås på alle hverdage mellem kl. 9 og 16 til Marin- og Søgruppen, Roskilde Miljøcenter, tlf. 72 54 80 41

Læs: Klaptilladelse