Frederiksværk Losseplads: Afgørelse om ændring af kontrolvilkår

16-12-2008

Miljøcenter Roskilde har ændret kontrolvilkårene i miljøgodkendelsen for Frederiksværk Losseplads

Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, har ændret kontrolvilkårene i miljøgodkendelsen af Frederiksværk Losseplads, Havnesvinget 11, 3300 Frederiksværk.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenteret er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de be-grænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Afgørelsen kan fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72 54 80 35 eller .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede er kommunalbestyrelsen samt enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7, 4000 Roskilde, eller senest den 6. januar 2009  kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Læs: Afgørelse