Klaptilladelse til Fakse Ladeplads Havn

15-12-2008

Miljøcenter Roskilde har meddelt Fakse Kalk A/S en 5 årig tilladelse til at klappe oprensningsmateriale i Fakse Bugt

Miljøcenter Roskilde har meddelt Fakse Kalk A/S en 5 årig tilladelse til at klappe 6000 m3 oprensningsmateriale pr. år fra indsejlingen til Fakse Ladeplads Havn på en godkendt klapplads i Fakse Bugt 4 sømil SØ for havnen .

Tilladelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen udløber den tirsdag den 22. juli kl 12.00

Yderligere informationer fås på alle hverdage mellem kl. 9 og 16 til Marin- og Søgruppen, Roskilde Miljøcenter, tlf. 72 54 80 41

Læs: Klaptilladelse

Læs: Bilag (link ikke længere aktivt)