Klaptilladelse 2008, Espergærde Havn

15-12-2008

Miljøcenter Roskilde har meddelt Espergærde Havn tilladelse til at dumpe havbundsmateriale fra havnens indsejling. Tilladelsen gælder 4000 m³ pr. år over en 5-årig periode

Miljøcenter Roskilde har meddelt Espergærde Havn tilladelse til at klappe (dumpe)4000 m³ sediment pr. år de næste 5 år fra havnens indsejling. De må klappe det på den godkendte klapplads A i Nivå Bugt.

Tilladelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen udløber tirsdag den 8. april 2008 kl. 12.

Læs: Afgørelse incl. klagevejledning

Yderligere informationer fås på på alle hverdage mellem kl. 9 og 16 hos Marin- og Søgruppen, tlf. 72548018.