Dansk Overflade Teknik A/S, Køge: Ophævelse af vilkår

15-12-2008

Miljøcenter Roskilde har ophævet vilkår om indsendelse af detaljerede planer for det kommende års målinger

Miljøcenter Roskilde har besluttet at ophæve vilkår 24 i miljøgodkendelsen af Dansk Overflade Teknik A/S, Industrivej 14, 4600 Køge.
Vilkår 24 forlanger at virksomheden indsender detaljerede planer for det kommende års målinger i forbindelse med Grønt Regnskab til tilsynsmyndigheden til orientering.
Miljøcenter Roskilde vurderer, at miljøbeskyttelsesloven giver tilsynsmyndigheden tilstrækkelig bemyndigelse til at stille krav til virksomhedens egenkontrol. Desuden finder Miljøcenter Roskilde det uhensigtsmæssigt at vilkåret begrænser tilsynsmyndighedens muligheder for at stille krav til målinger på andre tidspunkter af året end i forbindelse med aflevering af Grønt Regnskab.