Chr. Hansen A/S, Hvidovre: Miljøgodkendelse

15-12-2008

Miljøcenter Roskilde har givet Chr. Hansen A/S, miljøgodkendelse til etablering til produktion af kulturer til levnedsmiddelindustrien

Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, har givet Chr. Hansen A/S, Jernholmen 1-27, 2650 Hvidovre mil-jøgodkendelse til etablering af fermenteringsfabrik, forsyningsbygning og pakkeri til produktion af kulturer til levnedsmiddelindustrien.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Roskilde er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7, 4000 Roskilde, eller senest den 26. marts 2008 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Afgørelsen kan fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72 54 65 00 eller

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Læs: Afgørelse