Amagerværket, Kbhvn S; Ansøgning om lempelse af grænseværdien for Hydrogenflorid.

15-12-2008

Vattenfall A/S, Generation Nordic har søgt om lempelse af grænseværdien for Hydrogenfluorid (HF) på Amagerværkets Blok 3, Kraftsværksvej 37, 2300 København S.

Vattenfall A/S, Generation Nordic, Thermal Power, Støberigade 14, 2450 København SV, har søgt om lempelse af grænseværdien for Hydrogenfluorid (HF) på Amagerværkets Blok 3, Kraftsværksvej 37, 2300 København S.

Grænseværdien for HF på blok 3 er, i følge vilkår 16 i "Revurdering af miljøgodkendelsen af Amagerværkets blok 3, december 2004", sat til 1 mg/Nm3 (tør røggas, 10% ilt). Der ansøges om en lempelse til 5 mg/Nm3. Vattenfall A/S har udført beregninger, der viser, at den øgede luftforurening ikke overstiger Miljøstyrelsens vejledende værdi for HF i omgivelserne.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og kommentere det inden 4 uger. Endvidere kan man få tilsendt et udkast til afgørelse, når det foreligger. Man har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger fra modtagelsen.

Henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7, 4000 Roskilde. Tlf.: 72 54 65 00. E-mail: