Special Waste System A/S - Ansøgning om ændring af miljøgodkendelse

22-04-2008

Special Waste System A/S har søgt om ændring af vilkår for indretning af lager

Special Waste System A/S, Herthadalsvej 4A, 4840 Nr. Alslev har søgt om ændring af vilkår for indretning af lager.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og til at kommentere det inden 3 uger fra annonceringstidspunktet. Endvidere kan enhver anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger fra modtagelsen.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7, 4000  Roskilde, tlf. 7254 6500, eller .

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.