Københavns Lufthavn; Høring af forslag til støjhandlingsplan

15-04-2008

Miljøcenter Roskilde har gennemført en støjkortlægning af Københavns Lufthavn i Dragør og Tårnby Kommuner

Miljøcenter Roskilde har udarbejdet forslag til støjhandlingsplan for Københavns Lufthavn i henhold til bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner.
Støjhandlingsplanen for Københavns Lufthavn er opdelt i de to kommuner Dragør og Tårnby og de annonceres af hhv. Miljøcenter Roskilde og Tårnby Kommune.

Støjhandlingsplan Dragør Kommune
Læs: Forslag til støjhandlingsplan for Københavns Lufthavn, Dragør Kommune.
Forslaget er i offentlig høring til den 10. juni 2008. Eventuelle høringssvar skal sendes til Miljøcen-ter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller .

Støjhandlingsplan Tårnby Kommune
Forslag til støjhandlingsplan for Kastrup Lufthavn, Tårnby Kommune vil blive offentligt annonceret af Tårnby Kommune.

Støjkort, der ligger til grund for støjhandlingsplanen, kan ses i:
Rapport over støjkortlægning af Københavns Lufthavn , og på hjemmesiden http://noise.mst.dk .

Andre støjhandlingsplaner
Udover Københavns Lufthavn har Miljøcenter Roskilde gennemført støjkortlægning for:

  • Orthana A/S, Englandsvej 350-356 i Tårnby Kommune og
  • Novozymes-Fuglebakken, Hillerødgade 31 i Københavns Kommune.

Forslag til støjhandlingsplan for de 2 virksomheder vil blive offentligt annonceret af hhv. Københavns Kommune og Tårnby Kommune.

Støjkort, der ligger til grund for støjhandlingsplanen, kan ses på hjemmesiden http://noise.mst.dk .

Yderligere information om støjkortlægning og støjhandlingsplaner
Læs mere på hjemmesiden: http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Stoej/kortlaegning_af_stoej/