Kenya

Der har siden 2016 været et myndighedssamarbejde mellem Danmark og Kenya med fokus på cirkulær økonomi og affald. Fase 1 løb fra 2016 – 2019 med fokus på styrkelse af de lovgivningsmæssige rammer.

Myndighedssamarbejde med Kenya inden for cirkulær økonomi og affald

Foto: Colourbox

Danmark og Kenya har et myndighedssamarbejde inden for cirkulær økonomi og affaldshåndtering. Formålet med samarbejdet (også kaldet strategisk sektorsamarbejde) er at bidrage til styrkelse af en grøn og bæredygtig omstilling og samfundsudvikling gennem mere cirkulær økonomi og effektiv affaldshåndtering. Det handler om at minimere og bruge sparsomme råstoffer mere ansvarligt i design, fremstilling og forbrug af produkter samt i langt højere at kunne omdanne og bruge affald som en værdifuld ressource. Ved at reducere mængden af affald og fremme genbrug og genanvendelse kan vi mindske brugen af nye rådstoffer, samt ikke mindst minimere negative miljøpåvirkninger, forbedre den offentlige sundhed samt skabe en mere bæredygtig økonomi. Affald repræsenterer en økonomisk mulighed for innovative firmaer og i tilfælde hvor der kan skabes marked for genbrug og genanvendelse. Cirkulær økonomi gør op med smid-væk kulturen, og affald ses ikke længere som afslutningen på forbrug, men som en ressource til at skabe nye produkter og anvendelsesmuligheder.

Myndighedssamarbejdet mellem Danmark og Kenya startede i 2016 og involverer danske og indonesiske myndigheder på centralt og lokalt niveau samt brancheorganisationer, private firmaer, civilsamfundsorganisationer og universiteter.  

Kenya producerer mere end 2-3 millioner tons husholdningsaffald hvert år, alene i byerne. Med en befolkning på 55 millioner mennesker, en årlig økonomisk vækst på 5 - 6 % samt en voksende middelklasse med stigende købekraft, betyder dette også øgede affaldsmængder. I dag indsamles under halvdelen af affaldet, som deponeres på lossepladser. Resten ender i omgivelserne, vandløb og havet.

Der er dog også kenyanske virksomheder, som ved indsamling og sortering kan genanvende 95% of det indsamlede. Den høje genanvendelse er mulig, da arbejdskraft er langt billigere end i Danmark, hvilket muliggør håndsortering. Sådanne strukturelle forskelle er vigtige, når vi udveksler erfaringer og løsninger.

Myndighedssamarbejdets fase 2 mellem Kenya og Danmark blev underskrevet i december 2021 og endeligt indledt på styregruppemødet den 19. januar 2022. Fra venstre mod højre: Sektorrådgiver, Thomas Emil Jensen, ambassadør, Ole Thonke, generaldirektør i NEMA, Mamo Boru Mamo, Direktør i MoEF, Dr. Ayub Macharia og projektdeltager, Erick Ogallo. Fotograf: Thomas Emil Jensen.

Miljøstyrelsen samarbejder med det kenyanske miljø- og skovbrugsministerium (MoEF), den kenyanske miljøstyrelse (NEMA) og den danske ambassade i Nairobi for at bidrage til Kenyas bestræbelser på at sikre en mere grøn, cirkulær og bæredygtig omstilling.

Myndighedssamarbejdets første fase løb fra 2016 – 2019 og havde primært fokus på at styrke de lovgivningsmæssige rammer i forhold til affald og cirkulær økonomi. Myndighedssamarbejdets anden fase løber i perioden 2021-2024 og gennemføres med støtte fra Udenrigsministeriet og Miljøstyrelsen. Samarbejdet omfatter aktiviteter inden for følgende områder:

 • Sektorpolitisk dialog om grøn, cirkulær og bæredygtig omstilling og udvikling.
 • Strategisk rådgivning ift. lovgivning, regulering og forvaltning.
 • Teknisk rådgivning vedr. cirkulær økonomi, affaldshåndtering, udvidet producentansvar og miljøtilsyn med private virksomheder.
 • Træning, uddannelse og anvendt forskning.
 • Dokumentation og videreformidling af erfaringer og god skik.
 • Støtte til eksportfremme og styrkelse af kommercielle muligheder ift. cirkulær økonomi og affald.
Dandora losseplads i Nairobi. Hver dag produceres omkring 2.400 tons affald i Nairobi, af hvilke kun omkring 38 procent indsamles og under 10 procent genanvendes. De sidste 62 procent aflæsses enten på den ukontrollerede losseplads, i vejkanterne og i vandløbene, eller afbrændes med udledning af luftforurening til følge. Der er et stort behov for bedre kredsløb i økonomien og en mere effektiv sortering, indsamling og behandling af affaldsmængderne.Fotograf: Jakob Fink Ferdinand.

Myndighedssamarbejdet mellem Danmark og Kenya fokuserer på følgende faglige områder:

 • Cirkulær økonomi og grøn omstilling;
 • Udmøntning af national bekendtgørelse om udvidet producentansvar;
 • Regional udmøntning i specielt Nairobi og Mombasa af national affaldslovgivning;
 •  Affaldsdata indsamling og styring;
 • Miljøtilsyn med private virksomheder.

Miljøstyrelsen samarbejder også med lokale myndigheder i 2 kenyanske byer (Nairobi og Mombasa), brancheorganisationer inden for erhverv og fremstilling, kenyanske civilsamfundsorganisationer, internationale organisationer og private virksomheder i Kenya og Danmark.  

Samarbejdet med de lokale myndigheder omfatter bl.a. rådgivning og udveksling af erfaringer og god skik inden for affaldsplanlægning, organisation, offentlige tjenesteydelser, finansiering af affaldshåndtering gennem indførelse af udvidet producentansvar.

Besøg af blandt andet medlemmer fra den kenyanske Nationalforsamling, det kenyanske Senat og departementschefen for det kenyanske miljø- og skovbrugsministerium til Folketinget i april 2022 med henblik på indhentning af erfaringer om dansk miljø- og affaldspolitik i forbindelse med det kenyanske parlaments behandling af et forslag til en ny affaldslov i Kenya. Fotograf: Stellah Daisy Mangera.
Besøg af en kenyansk delegation, ledt af departementschefen for det kenyanske miljø- og skovbrugsministerium til den danske miljøminister, Lea Wermelin, april 2022. Fotograf: Stellah Daisy Mangera.
Besøg hos HJ Hansen A/S i Odense vedr. udvinding af metal fra affald. April 2022. Fotograf: Stellah Daisy Mangera.