Hundredevis af brønde truer grundvandet – nu lukkes de

Der er stor interesse for at lukke såkaldte spøgelsesbrønde, som kan forurene grundvandet.

I løbet af de seneste to år har Miljøstyrelsen givet tilsagn om tilskud til at lukke 284 spøgelsesbrønde. Du kan se brøndene på kortet nederst på denne side. 

Der er tale om brønde, der ligger ubenyttede hen, og som i mange tilfælde giver forurening en nem og hurtig genvej til grundvandet. 

”Det er fornuftigt at få sløjfet spøgelsesbrøndene, fordi de ofte er en adgangsvej for forurening fra overfladen og ned til grundvandet. Det kan være forurening med næringsstoffer som nitrat, men det kan også være pesticider eller andre kemikalier, hvis man har brugt det på ejendommen,” siger specialkonsulent Hans Peter Birk Hansen fra Miljøstyrelsen.

VIDEO: Se hvordan man sløjfer en spøgelsesbrønd

De fleste spøgelsesbrønde stammer fra en tid, hvor en hver bolig i det åbne land havde sin egen brønd.

I dag er de fleste husholdninger tilsluttet et vandværk. Det har overflødiggjort de lokale brønde.

”Løsningen er at få lukket og fyldt ler og grus i de ubenyttede brønde, så vi får beskyttet grundvandet så godt som muligt,” siger Hans Peter Birk Hansen.

Miljøstyrelsen dækker omkostninger op til 15.000 kr. ved lukning af brøndene. Der er indtil nu allerede sløjfet 140 brønde under ordningen.

LÆS NYHEDEN: Ny drikkevandsfond til det mest truede grundvand

Ifølge lov om vandforsyning skal ubenyttede brønde lukkes og fyldes op. Men myndighederne kender langt fra til alle ubenyttede brønde, idet mange ikke er registreret i de offentlige databaser. Det skyldes ofte, at de er så gamle, at de er etableret, inden lovgivningen blev indført. Miljøstyrelsen vurderer, at der kan være flere tusinde spøgelsesbrønde i Danmark.

Kortet herunder viser de 284 brønde, som ejerne har fået tilsagn om tilskud til at lukke.

Læs mere om beskyttelse af grundvandet på Miljøstyrelsens hjemmeside

Ifølge lov om vandforsyning skal ubenyttede brønde lukkes og fyldes op. Sløjfning af brønde og boringer skal ske efter reglerne i brøndborerbekendtgørelsen. Sløjfningen skal udføres af personer, der opfylder bekendtgørelsens krav.