Miljøstyrelsen tilbagekalder hånddesinfektionprodukter solgt af virksomheden Don Johan Imports ApS via hjemmesiden koolsville.dk.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har den 17. april 2020 påbudt virksomheden Don Johan Imports ApS at tilbagekalde produkterne ”DESI GEL. Hånd desinfektion 250 mL, Refil”, ”DESI GEL. Hånd desinfektion 250 mL, Spraygun” og ”DESI GEL. Hånd Desinfektion, Refil” fra brugerne. Det skyldes, at produkterne bl.a. er solgt uden navn, adresse og telefonnummer på leverandøren(erne), brugsanvisning, detaljeret oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte bivirkninger og eventuel førstehjælpsvejledning, samt udløbsdato under normale opbevaringsforhold, relevante farepiktogrammer, relevante faresætninger og sikkerhedssætninger.

”Don Johan Imports ApS har ikke mærket produkterne korrekt jf. reglerne, og derved ikke sikret brugerne mulighed for en sikker anvendelse," siger Kim Holm Boesen, kontorchef, Miljøstyrelsen.

Det betyder, at Don Johan Imports ApS skal udsende et tilbagekaldelsesbrev til alle, som har købt produkterne DESI GEL. Hånd desinfektion 250 mL, Refil”, ”DESI GEL. Hånd desinfektion 250 mL, Spraygun” og ”DESI GEL. Hånd Desinfektion, Refil” inden for det sidste år fra dags dato, og efter udløbet af fristen for at efterkomme påbuddet (to hverdage), inden tre hverdage fremsende dokumentation til Kemikalieinspektionen for, at påbuddet er efterkommet”.

Påbuddet er givet i henhold til kemikalielovens § 48, stk. 2, nr. 3.

For yderligere information kontakt venligst:

Kim Holm Boesen, kontorchef, Miljøstyrelsen på: 2162 5966.