Vandplanter inddrages i vurderingen af små vandløb

Vandløbene er levested for mange arter af vandplanter, som Miljøstyrelsen overvåger. Dansk VandløbsPlante Indeks (DVPI) kan fremover også anvendes til at vurdere den økologiske tilstand for vandplanter i små vandløb

Når Miljøstyrelsen skal vurdere om de danske vandløb har det godt eller dårligt, sker det ved at overvåge hvilke og hvor mange smådyr, fisk og vandplanter, der lever i dem. Baggrunden for overvågningen er bl.a. vandområdeplanernes mål om, at vandløb generelt skal opnå "god økologisk tilstand".

Data fra overvågningen bliver brugt til at beregne indeksværdier ved faste metoder, der beskriver den økologiske tilstand i vandløbene - for vandplanter ved brug af Dansk VandløbsPlante Indeks (DVPI).

Indtil nu har det kun været muligt at vurdere den økologiske tilstand for planter i større vandløb, men ikke i de små vandløb med en bredde på mindre end 2 meter. Årsagen var, at foreløbige undersøgelser ud fra et begrænset datagrundlag tydede på, at der var forskel mellem små og større vandløb mht. sammenhængen mellem en række påvirkningsfaktorer og den økologiske tilstand for planter bedømt med Dansk VandløbsPlante Indeks (DVPI).  

Aarhus Universitet har på foranledning af Miljøstyrelsen nu afsluttet et projekt, der ud fra et langt større datagrundlag konkluderer, at Dansk VandløbsPlante Indeks (DVPI) også kan bruges i de små vandløb. Begrundelsen er, at der ikke kan påvises betydende (statistisk signifikante) forskelle mellem de små og større vandløb mht. sammenhængen mellem påvirkningsfaktorerne og den økologiske tilstand for planter bedømt med Dansk VandløbsPlante Indeks (DVPI).

Derfor er der ikke behov for at udvikle et nyt indeks skræddersyet til små vandløb. Dansk VandløbsPlante Indeks (DVPI) kan anvendes til at vurdere den økologisk tilstand for planter i også de små vandløb, der udgør cirka halvdelen af de vandløb, der er omfattet af de kommende vandområdeplaner.

Fakta

Påbegyndt: Marts 2018

Afsluttet: Marts 2019

Forskningsinstitution/konsulentDCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet

Officiel projekttitel: Projekt om anvendelse af Dansk Vandløbs Plante Indeks i små type 1-vandløb 

Kontakt: Kamilla Schneekloth Sjøgaard, e-mail: Obfuscated Email

Relevante links

Projektrapport