Vandplanter inddrages i vurderingen af små vandløb

Vandløbene er levested for mange arter af vandplanter, som Miljøstyrelsen overvåger. Et indeks skal fremover anvendes til også at vurdere den økologiske tilstand for vandplanter i små vandløb

Når Miljøstyrelsen skal vurdere om de danske vandløb har det godt eller dårligt, overvåger vi hvilke og hvor mange smådyr, fisk og vandplanter, der lever i dem. Baggrunden for overvågningen er bl.a. vandområdeplanernes mål om, at vandløb generelt skal opnå "god økologisk tilstand". 

Data fra overvågningen bliver brugt til at beregne indeksværdier ved faste metoder, der beskriver den økologiske tilstand i vandløbene - for vandplanter ved brug af Dansk VandløbsPlante Indeks (DVPI).

Indtil nu har det kun været muligt at vurdere tilstanden for vandplanter i større vandløb, men ikke i små vandløb, der er mindre end 2 meter brede.

Miljøstyrelsen gennemfører derfor et projekt, der skal undersøge, om Dansk VandløbsPlante Indeks (DVPI) også kan bruges i de små vandløb, eller der kan udvikles et nyt indeksMålet er, at vandplanter skal kunne indgå i vurderingen af tilstanden i de små vandløb, der udgør cirka halvdelen af de vandløb, der er omfattet af vandområdeplanerne.

Fakta

Påbegyndt: Marts 2018

Afsluttes: Marts 2019

Forskningsinstitution/konsulentDCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet

Officiel projekttitel: Projekt om anvendelse af Dansk Vandløbs Plante Indeks i små type 1-vandløb 

Kontakt: Jørn Vistisen Rasmussen,  

Relevante links

Projektbeskrivelse