Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Nyt it-værktøj til beregning af vandløbstilstanden

Et nyt IT-værktøj vil gøre det muligt for biologer at få et brugbart udtryk for fisketilstanden i et vandløb

Når biologerne skal fastlægge den miljømæssige tilstand i et vandløb, ser de både på hvilke fiskearter, der lever i vandløbet, og hvor mange fisk der er. 

I Danmark anvendes to indeks til bedømmelse af miljøtilstanden for fisk i vandløb, et ørredindeks og et artsindeks.  

Der har imidlertid været en udfordring med manuelt at omsætte store mængder overvågningsdata via artsindekset til en konkret indeksværdi, der fastslår tilstanden for fisk i vandløb. Med projektet etablerer Miljøstyrelsen dette værktøj.

Fremover bliver det muligt for forskere at bearbejde store mængder ”fiske-data” via det nye it-program, der så automatisk udregner en indeksværdi for vandløbet.

Indeksværdierne for fisk vil bl.a. indgå i vurderingen af den miljømæssige tilstand i de vandløb, der indgår i de kommende vandområdeplaner 2021-2027.

Fakta

Påbegyndt: November 2018

Afsluttet: Juli 2019

Forskningsinstitution/konsulent: DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet

Officiel projekttitel: Udvikling af et værktøj til operationalisering af Dansk Fiskeindeks For Vandløb (DFFV)

Kontakt: Bjørn Howe Jessen, e-mail: