Nyt it-værktøj til beregning af vandløbstilstanden

Et nyt IT-værktøj vil gøre det muligt for biologer at få et brugbart udtryk for fisketilstanden i et vandløb

Når biologerne skal fastlægge den miljømæssige tilstand i et vandløb, ser de både på hvilke fiskearter, der lever i vandløbet, og hvor mange fisk der er. 

I Danmark anvendes to indeks til bedømmelse af miljøtilstanden for fisk i vandløb, et ørredindeks og et artsindeks.  

Der har imidlertid været en udfordring med manuelt at omsætte store mængder overvågningsdata via artsindekset til en konkret indeksværdi, der fastslår tilstanden for fisk i vandløb. Med projektet etablerer Miljøstyrelsen dette værktøj.

Fremover bliver det muligt for forskere at bearbejde store mængder ”fiske-data” via det nye it-program, der så automatisk udregner en indeksværdi for vandløbet.

Indeksværdierne for fisk vil bl.a. indgå i vurderingen af den miljømæssige tilstand i de vandløb, der indgår i de kommende vandområdeplaner 2021-2027.

Fakta

Påbegyndt: November 2018

Afsluttes: 2020

Forskningsinstitution/konsulent: DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet

Officiel projekttitel: Udvikling af et værktøj til operationalisering af Dansk Fiskeindeks For Vandløb (DFFV)

Kontakt: Bjørn Howe Jessen, e-mail: