Kvalitetsvurdering af vandløb med blød bund

Projektet skulle finde ud af, om biologer har velfungerende vurderingsværktøjer ved hånden, når de skal vurdere tilstanden i blødbundsvandløb

Når Miljøstyrelsens biologer skal vurdere et vandløbs økologiske tilstand – altså hvor godt et vandløb har det – gør de det ud fra hvilke planter, smådyr og fisk, der lever i det.

Når tilstanden skal vurderes bruger biologerne en række vurderingsværktøjer – såkaldte tilstandsvurderingsindeks. Når tilstanden vurderes med disse indeks er det de arter der er i vandløbet og arternes hyppighed der er afgørende for den økologiske tilstand.

Imidlertid har der været tvivl om de eksisterende indeks kunne anvendes i helt særlige vandløb – dem med meget blød bund. De vandløb finder man særligt i de egne af Danmark, hvor terrænet naturligt er meget fladt. Blødbundsvandløb er især kendetegnet ved, at vandet løber meget langsomt og bunden består af meget organisk materiale. Livsbetingelserne i disse vandløb er derfor anderledes end i andre vandløbstyper.

For at afklare tvivlen, har forskere ved Aarhus Universitet udført et projekt for Miljøstyrelsen. Her vurderede forskerne, at de nuværende økologiske tilstandsvurderingsindeks (DVFI, DVPI og DFFV) ikke kan anvendes til klassificering af danske blødbundsvandløb.

Fakta

Påbegyndt: Oktober 2018

Afsluttet: April 2019

Forskningsinstitution/konsulent: DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet

Officiel projekttitel: Anvendelse af økologiske tilstandselementer i blødbundsvandløb

Kontakt: Dennis Søndergaard Thomsen,