Kvalitetsvurdering af vandløb med blød bund

Det kræver særlige metoder at vurdere tilstanden i vandløb med blød bund

Når Miljøstyrelsens biologer skal vurdere et vandløbs økologiske tilstand – altså hvor godt et vandløb har det – gør de det ud fra hvilke planter, smådyr og fisk, der lever i det.

Biologerne bruger en række vurderingsværktøjer – såkaldte tilstandsvurderingsindeks – til at ”oversætte” udbredelsen og mængden af forskellige arter i et vandløb til en økologisk tilstand.

Imidlertid har der været tvivl om, hvorvidt de eksisterende indeks kunne anvendes i helt særlige vandløb – dem med meget blød bund. Disse vandløb finder man særligt i de egne af Danmark, hvor terrænet naturligt er meget fladt. Blødbundsvandløb er især kendetegnet ved, at vandet løber meget langsomt og at bunden består af meget organisk materiale. Disse særlige fysiske karakteristika medfører at livsbetingelserne i disse vandløb er anderledes end i andre vandløbstyper.

For at afklare tvivlen, udfører forskere ved Aarhus Universitet et projekt for Miljøstyrelsen. Her skal forskerne vurdere, om de nuværende økologiske tilstandsvurderingsindeks (DVFI, DVPI og DFFV, til vurdering af hhv. smådyr, planter og fisk) kan anvendes til klassificering af danske blødbundsvandløb. Forskerne bygger videre på resultaterne fra et tidligere projekt. Dette opfølgende projekt fokuserer på at sammenligne blødbundsvandløb og naturlige vandløb med et lidt større fald. På denne måde kan forskerne få et bedre indblik i forskellene mellem de to vandløbstyper og de påvirkninger der forringer deres tilstand. Denne viden skal gøre forskerne i stand til at vurdere muligheden for at justere de nuværende tilstandsvurderingsindeks til anvendelse i blødbundsvandløb.

Fakta

Påbegyndt: Juni 2020

Afsluttet: November 2020

Forskningsinstitution/konsulent: DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet

Officiel projekttitel: Anvendelse af økologiske tilstandselementer i blødbundsvandløb – biologiske samfund og grænsefastsættelse

Kontakt: Nanna Granlie Vossen,