Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Overvågning af miljøfarlige forurenende stoffer i vandløb

Forskere skal undersøge, hvordan resultater af overvågningen af miljøfarlige forurenende stoffer i vandløb bedst anvendes i de tilstandsvurderinger, der indgår i vandplanlægningen

Miljøstyrelsen overvåger året rundt forekomsten af miljøfarlige forurenende stoffer i danske vandløb. Det er fx kviksølv, blødgørere og sprøjtemidler, som styrelsen kigger efter. Styrelsen måler om stofferne findes i vandet, i bundsedimentet og i de fisk, som lever i vandløbene. Miljøstyrelsen anvender de mange data fra målingerne i arbejdet med vandområdeplanerne.

Det er dog ikke praktisk muligt at måle alle steder. I projektet skal forskere fra Aarhus Universitet undersøge, hvordan de data og den viden, der indhentes via målingerne, bedst kan anvendes til vurdering af omfanget af miljøfarlige forurenende stoffer i vandmiljøet.

Projektet vil omfatte en vurdering af den nuværende placering af overvågningsstationer samt muligheden for at anvende data fra disse stationer til at skønne omfanget af miljøfarlige forurenende stoffer i andre vandløb, hvor der ikke er overvågningsstationer.

Fakta

Påbegyndt: 2019 

Afsluttes: 2019 

Forskningsinstitution/konsulentDCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet

Officiel projekttitel: MFS overvågning og tilstandsvurdering i vandløb

Kontakt: Miljøstyrelsen Øst, v. Gudrun Frandsen Krog ()