Overvågning af miljøfarlige forurenende stoffer i vandløb

Forskere skal undersøge, hvordan resultater af overvågningen af miljøfarlige forurenende stoffer i vandløb bedst anvendes i de tilstandsvurderinger, der indgår i vandplanlægningen

Miljøstyrelsen overvåger året rundt forekomsten af miljøfarlige forurenende stoffer i danske vandløb. Det er fx kviksølv, blødgørere og sprøjtemidler, som styrelsen kigger efter. Styrelsen måler om stofferne findes i vandet, i bundsedimentet og i de fisk, som lever i vandløbene. Miljøstyrelsen anvender de mange data fra målingerne i arbejdet med vandområdeplanerne.

Det er dog ikke praktisk muligt at måle alle steder. I projektet skal forskere fra Aarhus Universitet undersøge, hvordan de data og den viden, der indhentes via målingerne, bedst kan anvendes til vurdering af omfanget af miljøfarlige forurenende stoffer i vandmiljøet.

Projektet vil omfatte en vurdering af den nuværende placering af overvågningsstationer samt muligheden for at anvende data fra disse stationer til at skønne omfanget af miljøfarlige forurenende stoffer i andre vandløb, hvor der ikke er overvågningsstationer.

Fakta

Påbegyndt: 2019

Afsluttet: 2020 

Forskningsinstitution/konsulentDCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet

Officiel projekttitel: MFS overvågning og tilstandsvurdering i vandløb

Kontakt: Gudrun Frandsen Krog, e-mail: Obfuscated Email