Opsporing af kilder til miljøfarlige forurenende stoffer

Vejledning på vej til kommunerne, som kan bruges i arbejdet med at begrænse udledningen af miljøfarlige forurenende stoffer til vandmiljøet

Det fremgår af vandområdeplanerne for 2015-2021, at kommunerne skal gøre en særlig indsats for at nedbringe forurening med miljøfarlige forurenende stoffer i vandløb, søer og vandet langs de danske kyster. Det drejer sig fx om tungmetallerne kviksølv, cadmium og bly. 

Indsatsen foregår ved, at kommunerne i første omgang skal opspore de steder, hvor de forurenende stoffer i vandet kommer fra.  

For at hjælpe kommunerne i det store arbejde, har Miljøstyrelsen søsat et såkaldt kildeopsporingsprojekt. Det består af to dele:

1) Der udvikles en metode, så kommunerne ud fra eksisterende data kan opspore kilder til punktudledning af miljøfarlige forurenende stoffer til vandområderne. Det kan fx være virksomheder eller renseanlæg.

2) Omfanget af den diffuse forurening vurderes. Det vil sige forurening, som man ikke præcist kan sige hvor kommer fra. Det kan fx være forurening fra luften. Den viden kan kommunerne have stor nytte af i deres løbende administration af tilladelser til punktudledning af miljøfarlige forurenende stoffer.

Grundlaget for miljømyndighedernes kildeopsporing af miljøfarlige forurenende stoffer fremgår af vejledningen til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter, se link i faktaboks.

Fakta

Påbegyndt: December 2018 

Afsluttet: Ultimo september 2019 

Forskningsinstitution/konsulent: DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet

Samarbejdspartnere: Kommunernes Landsforening 

Officiel projekttitel: Kildeopsporing, gennemførelse af VP2 indsatsprogram for miljøfarlige forurenende stoffer

Kontakt: Maj-Britt Bjergager / Steen Pedersen,