Kortlægning af drænede arealer i Danmark

Hvilke arealer i Danmark er drænet? Det er man kommet nærmere på med et nyt kort. Den viden kan bruges, når man fx skal vælge den bedste placering af et nyt minivådområde

Projektets formål var at udarbejde nye landsdækkende kort over potentielt drænede markarealer i Danmark. De nye kort viser den sandsynlige udbredelse af drænede og ikke drænede arealer.

Det vand fra markerne, der løber af i dræn, vil ofte have et højt kvælstofindhold. Hvis kvælstofbelastningen til kystvandområderne skal reduceres, er et af virkemidlerne at forsøge at fjerne kvælstof i minivådområder, der modtager vand fra dræn. Ved vurdering af mulighed for at anlægge minivådområder er et af kriterierne, om der er drænede arealer, som kan levere drænvand med et højt kvælstofindhold til et minivådområde.

De nye kort er baseret på statistiske analyser af sammenhængen mellem dræning og en lang række geografiske datalag, heriblandt landskabets udformning, jordbundsforhold, satellitbilleder m.v. på arealer, hvor man i dag har viden om drænforholdene.

De nye kort er mere præcise og har en nøjagtighed på 78 %. Kortene viser, at ca. 52 % af markarealet (se fig. 1 side 8 i rapporten).

De nye kort er taget i anvendelse og anvendes bl.a i minivådområdeordningen og er anvendt ved opdatering af det såkaldte retentionskort der viser, hvor stor en procentdel af det kvælstof, der udvaskes fra markerne, der forsvinder på vej ud til havet.

Fakta

Påbegyndt: 2016

Afsluttet: 2020

Forskningsinstitution/konsulent: Aarhus Universitet (DCA)

Officiel projekttitel: Kortlægning af drænede arealer i Danmark

Kontakt: Obfuscated Email