Kort over risiko for fosfortab til vandmiljøet

Forskere har undersøgt, om det er muligt at kortlægge de arealer i Danmark, hvor risikoen for fosfortab til vandmiljøet er størst

Fosfor er nødvendigt for at planter kan gro. Det er dog ikke alt det fosfor, der tilføres markerne i form af husdyrgødning eller kunstgødning, som bruges af markens planter.

Overskydende fosfor kan fra markerne sive ud i vandløb, søer eller havet. Hvis der på den måde kommer for meget fosfor ud i naturen, kan det betyde dårlige vilkår for de dyr og planter, der lever i vandet.

Der findes flere transportveje for det overskydende fosfors vej fra markerne og ud i vandmiljøet. Nogle af dem slipper mere fosfor igennem end andre. Men hvilke betyder mest i forhold til at forurene vandet? Er det fx gennem jorderosion eller gennem porer i jorden? Dette er undersøgt af en gruppe danske og udenlandske forskere for Miljøstyrelsen.

Derudover har forskerne undersøgt, hvilke vandområder i Danmark, der er mest følsomme over for fosfor samt fra hvilke kilder der kommer mest utilsigtet fosfor ud i det danske vandmiljø.  

Forskernes nye viden er samlet i en kortlægning, der skal bruges til at se på, hvordan vi i Danmark bedst muligt kan mindske risikoen for, at fosfor fra landbrugsjorden ender i vandmiljøet. Den viden kan samtidig gøre det bidrage til at målrette fosforindsatsen i vandområdeplanerne bedst muligt.      

Fakta

Påbegyndt: December 2016

Afsluttet: Oktober 2020

Forskningsinstitutioner/konsulenter: Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, SEGES, Wageningen Universitet

Officiel projekttitel: Fosforkortlægning af dyrkningsjord og vandområder i Danmark 

Kontakt: Hav- og Vandmiljø,
e-mail: Obfuscated Email