Kort over risiko for fosfortab til vandmiljøet

Forskere undersøger nu, om det er muligt at kortlægge de arealer i Danmark, hvor risikoen for fosfortab til vandmiljøet er størst

Fosfor er nødvendigt for, at landbrugsafgrøderne på markerne kan gro ordentligt. Det er dog ikke alt det fosfor, der tilføres markerne i form af husdyrgødning eller kunstgødning, som bruges af markens planter.

Overskydende fosfor kan fra markerne sive ud i vandløb, søer eller havet. Hvis der på den måde kommer for meget fosfor ud i naturen, kan det betyde dårlige vilkår for de dyr og planter, der lever i vandet.

Der er imidlertid mange måder overskydende fosfor kan finde vej fra markerne og ud i vandmiljøet. Nogle af dem slipper mere fosfor igennem end andre. Men hvilke betyder mest i forhold til at forurene vandet? Er det fx gennem jorden eller på jordoverfladen? Det undersøger en gruppe danske og udenlandske forskere nu for Miljøstyrelsen.

Derudover skal forskerne undersøge, hvilke vandområder i Danmark, der er mest følsomme over for fosfor.

Og de skal også undersøge, fra hvilke kilder der kommer mest utilsigtet fosfor ud i det danske vandmiljø.  

Alt forskernes ny viden samles i en kortlægning, der skal bruges til at se på, hvordan vi i Danmark bedst muligt kan mindske risikoen for, at fosfor fra landbrugsjorden ender i vandmiljøet. Den viden skal gøre det muligt at målrette fosforindsatsen i vandområdeplanerne bedst muligt.      

Fakta

Påbegyndt: December 2016

Afsluttet: Oktober 2020

Forskningsinstitutioner/konsulenter: Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, SEGES, Wageningen Universitet

Officiel projekttitel: Fosforkortlægning af dyrkningsjord og vandområder i Danmark 

Kontakt: Ivan Ben Karottki, e-mail: Obfuscated Email
Hans Estrup Andersen, Aarhus Universitet, e-mail: Obfuscated Email