Katalog med veje til mindre kvælstof i vandmiljøet

Den nyeste viden om hvad der virker i forhold til at mindske udledning og påvirkningen af kvælstof i vandmiljøet vil er nu samlet i en opdateret udgave af virkemiddelkataloget fra 2014

I 2014 udgav Aarhus Universitet på bestilling af Miljø- og Fødevareministeriet det seneste såkaldte virkemiddelkatalog i forbindelse med ministeriets vandplanlægningsarbejde.

Med dette projekt er virkemiddelkataloget fra 2014 opdateret med nye virkemidler og den nyeste viden om virkemidlernes effekter. Det gælder f.eks. erfaringerne fra de marine virkemidler (tang, muslinger, stenrev mv.), minivådområder med filtermatrice og intelligente bufferzoner m.fl.

Kataloget er et bruttokatalog og indeholde en kort beskrivelse af de virkemidler ministeriet potentielt kan bruge i indsatsprogrammet for at skabe renere vand i bl.a. kystvande.

I kataloget er der desuden fokus på, hvorvidt det enkelte virkemiddel kan løse flere miljøudfordringer på samme tid fx klimaudfordringen, samt hvordan man bedre kan målrette brugen af det enkelte virkemiddel, så det anvendes hvor effekten er størst mulig.

Det nye virkemiddelkatalog indgår i arbejdet med næste generation vandområdeplaner 2021 til 2027 samt den målrettede regulering.

Fakta

Påbegyndt: Maj 2018

Afsluttet: August 2020

Forskningsinstitutioner/konsulenter: Aarhus Universitet; Københavns Universitet samt en række øvrige forskningsinstitutioner 

Officiel projekttitel: Virkemidler til reduktion af kvælstofbelastningen af vandmiljøet

Kontakt: Bjarke Stoltze Kaspersen, Landbrugsstyrelsen, email: Obfuscated Email; Susanne Hjuler, Miljøstyrelsen, email: Obfuscated Email