Restaurering af søer skal sikre god vandkvalitet

Teoretisk og praktisk værktøjskasse til sørestaurering opdateres

I vandområdeplanerne kan søer udpeges til restaurering. Forudsætningen herfor er, at de har opnået en tilstrækkelig lav tilførsel af næringsstoffer, og at vandkvaliteten er utilfredsstillende. I disse tilfælde er det nødvendigt at undersøge hvorfor.

Årsager til dårlig tilstand i disse søer er ofte usund fiskesammensætning, forhøjet indhold af næringsstoffet fosfor, som cirkuleres i søen, eller en kombination af de to faktorer. Usund fiskesammensætning betyder i denne sammenhæng, at der er for få rovfisk og for mange fredfisk, som f.eks. skaller og brasen, som spiser dyreplankton og bunddyr. Dyreplankton lever af planteplankton, så hvis der er for lidt dyreplankton, vil der komme for meget planteplankton, og vandet vil blive uklart.

Restaurering kan genoprette søens vandkvalitet. Der findes flere værktøjer til restaurering af søer. Nogle er afprøvet på danske søer. Erfaringsopsamling fra allerede eksisterende restaureringer kombineret med ny viden samles i projektet i et samlet virkemiddelkatalog.

I kataloget beskrives blandt andet en metode til at genoprette en sund fiskebalance med dominans af rovfisk i søer. Der beskrives også metoder til at binde næringsstoffet fosfor i søens bund og dermed begrænse algernes vækst

Fakta

Påbegyndt: 2019

Afsluttet: 2020

Forskningsinstitution/konsulent: DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet, Ferskvandsgruppen ved Biologisk Institut på Syddansk Universitet

Officiel projekttitel: Vejledning for gennemførelse af sørestaurering

Kontakt: Charlotte Jørgensen, e-mail: Obfuscated Email