Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Kort over risiko for fosfortab til vandmiljøet

Forskere undersøger nu, om det er muligt at kortlægge de arealer i Danmark, hvor risikoen for fosfortab til vandmiljøet er størst

Fosfor er nødvendigt for, at landbrugsafgrøderne på markerne kan gro ordentligt. Det er dog ikke alt det fosfor, der tilføres markerne i form af husdyrgødning eller kunstgødning, som bruges af markens planter.

Overskydende fosfor kan fra markerne sive ud i vandløb, søer eller havet. Hvis der på den måde kommer for meget fosfor ud i naturen, kan det betyde dårlige vilkår for de dyr og planter, der lever i vandet.

Der er imidlertid mange måder overskydende fosfor kan finde vej fra markerne og ud i vandmiljøet. Nogle af dem slipper mere fosfor igennem end andre. Men hvilke betyder mest i forhold til at forurene vandet? Er det fx gennem jorden eller på jordoverfladen? Det undersøger en gruppe danske og udenlandske forskere nu for Miljøstyrelsen.

Derudover skal forskerne undersøge, hvilke vandområder i Danmark, der er mest følsomme over for fosfor.

Og de skal også undersøge, fra hvilke kilder der kommer mest utilsigtet fosfor ud i det danske vandmiljø.  

Alt forskernes ny viden samles i en kortlægning, der skal bruges til at se på, hvordan vi i Danmark bedst muligt kan mindske risikoen for, at fosfor fra landbrugsjorden ender i vandmiljøet. Den viden skal gøre det muligt at målrette fosforindsatsen i vandområdeplanerne bedst muligt.      

Fakta

Påbegyndt: Januar 2016

Afsluttet: December 2019

Forskningsinstitutioner/konsulenter: Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, GEUS, SEGES, Wageningen Universitet

Officiel projekttitel: Fosforkortlægning af dyrkningsjord og vandområder i Danmark 

Kontakt: Ivan Ben Karottki, e-mail:

Relevante links

Projektbeskrivelse