Bunddyr fortæller om søens miljøtilstand

Ny viden om bunddyr i danske søer kan bruges til at bestemme søers tilstand

I vandområdeplanerne vurderes den økologiske tilstand i søer ud fra de såkaldte ”biologiske kvalitetselementer”. Det vil sige, hvilke fisk, bunddyr, planktonalger, vandplanter og bundvegetation biologerne finder i søerne.

I de senere år er der gennem overvågningsprogrammet indsamlet viden om bunddyr. Det er viden, som forskerne kan bruge til at udvikle et såkaldt kvalitetsindeks. Kvalitetsindeks er et værktøj, som bruges når man skal vurdere tilstanden i søerne.

Der er udviklet et dansk indeks for bunddyr baseret på en videreudvikling af et bunddyrsindeks udviklet til litauiske søer. Antallet af specifikke arter samt diversiteten af bunddyr fortæller om den økologiske tilstand (miljøtilstanden) i søerne.

Indekset vil indgå i tilstandsvurderingen i vandområdeplan 2021-2027.

Fakta

Påbegyndt: 2019

Afsluttet: 2020

Forskningsinstitution/konsulent: DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet

Officiel projekttitel: Revised Danish macroinvertebrate index for lakes – a method to assess ecological quality

Kontakt: Charlotte Jørgensen, e-mail: Obfuscated Email