Økonomisk analyse af vandanvendelsen

Der skal udarbejdes en analyse af udgifter og omkostninger ved danskernes vandforsyning og spildevand

Som et vigtigt fundament for de kommende vandområdeplaner, der skal gælde i perioden 2021 til 2027, skal forskere fra Københavns Universitet sammen med Miljøstyrelsen analysere og beskrive, hvordan vandmiljøet i Danmark har det i dag. Det bliver gjort i forbindelse med en såkaldt basisanalyse (læs mere om hvad en basisanalyse er under Relevante links til højre på siden). 

Det er et krav fra EU at basisanalysen også indeholder en økonomisk analyse af vandanvendelsen i Danmark.

Projektet omfatter en forskningsbaseret økonomisk gennemgang af de forskellige vandanvendelser i Danmark, primært vandforsyning og spildevandsbehandling.Formålet er at beskrive indtægter og omkostninger i forbindelse med bl.a. vandforsyning og spildevandsbehandling samt beskrive den langsigtede prognose for udbud og efterspørgsel efter vand i Danmark. Der gives også en generel beskrivelse af vandindvindingen og vandudnyttelse i Danmark samt de fremtidige påvirkninger af vandforbruget.

Den økonomiske analyse  udarbejdes af forskere fra Københavns Universitet.

Fakta

Påbegyndt: Primo 2019

Afsluttet: Medio 2019

Forskningsinstitution/konsulent: Københavns Universitet, Institut for Fødevare – og Ressourceøkonomi (IFRO)

Officiel projekttitel: Opdatering af økonomisk analyse af vandanvendelsen – del af basisanalysen 2019

Kontakt: Henriette Hossy, tlf. 41 27 21 36