Økonomisk analyse af vandanvendelsen

Der er udarbejdet en analyse af udgifter og omkostninger ved danskernes vandforsyning og spildevand

Som et vigtigt fundament for de kommende vandområdeplaner, der skal gælde i perioden 2021 til 2027, skal forskere fra Københavns Universitet sammen med Miljøstyrelsen analysere og beskrive, hvordan vandmiljøet i Danmark har det i dag. Det bliver gjort i forbindelse med en såkaldt basisanalyse (læs mere om, hvad en basisanalyse er under Relevante links). 

Det er et krav fra EU at basisanalysen også indeholder en økonomisk analyse af vandanvendelsen i Danmark.

Projektet omfatter en forskningsbaseret økonomisk gennemgang af de forskellige vandanvendelser i Danmark, primært vandforsyning og spildevandsbehandling.Formålet er at beskrive indtægter og omkostninger i forbindelse med bl.a. vandforsyning og spildevandsbehandling samt beskrive den langsigtede prognose for udbud og efterspørgsel efter vand i Danmark. Der gives også en generel beskrivelse af vandindvindingen og vandudnyttelse i Danmark samt de fremtidige påvirkninger af vandforbruget.

Den økonomiske analyse er udarbejdet af forskere fra Københavns Universitet.

Fakta

Påbegyndt: Primo 2019

Afsluttet: Ultimo 2019

Forskningsinstitution/konsulent: Københavns Universitet, Institut for Fødevare – og Ressourceøkonomi (IFRO)

Officiel projekttitel: Opdatering af økonomisk analyse af vandanvendelsen – del af basisanalysen 2019

Kontakt: Henriette Hossy, tlf. 41 27 21 36