Økonomisk analyse af vandanvendelsen

Der er udarbejdet en analyse af udgifter og omkostninger ved danskernes vandforsyning og spildevand

Som et vigtigt fundament for de kommende vandområdeplaner, der skal gælde i perioden 2021 til 2027, skal forskere fra Københavns Universitet sammen med Miljøstyrelsen analysere og beskrive, hvordan vandmiljøet i Danmark har det i dag. Det bliver gjort i forbindelse med en såkaldt basisanalyse (læs mere om, hvad en basisanalyse er under Relevante links). 

Det er et krav fra EU at basisanalysen også indeholder en økonomisk analyse af vandanvendelsen i Danmark.

Projektet omfatter en forskningsbaseret økonomisk gennemgang af de forskellige vandanvendelser i Danmark, primært vandforsyning og spildevandsbehandling.Formålet er at beskrive indtægter og omkostninger i forbindelse med bl.a. vandforsyning og spildevandsbehandling samt beskrive den langsigtede prognose for udbud og efterspørgsel efter vand i Danmark. Der gives også en generel beskrivelse af vandindvindingen og vandudnyttelse i Danmark samt de fremtidige påvirkninger af vandforbruget.

Den økonomiske analyse er udarbejdet af forskere fra Københavns Universitet.

Fakta

Påbegyndt: Primo 2018

Afsluttet: Oktober 2019

Forskningsinstitution/konsulent: Aarhus Universitet, Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) og Københavns Universitet, Institut for Fødevare – og Ressourceøkonomi (IFRO)

Officiel projekttitel: Vandplanlægning - Økonomisk analysegrundlag for vandområdeplaner

Kontakt: Hav og Vandmiljø,
e-mail: Obfuscated Email