Ny database for vandplanlægningen

Hvilke data gemmer sig egentlig bag vandområdeplanerne? En ny "resultatdatabase" skal nu gøre, at alle på en nem og overskuelig måde kan finde alle data

Til den kommende vandområdeplaner, der skal gælde fra 2021 til 2027, udarbejder Miljøstyrelsen en ny såkaldt basisanalyse. Basisanalysen har blandt andet til formål at fastslå den aktuelle miljøtilstand i de danske vandløb, søer og kystvande.

For at kunne præsentere basisanalysen på en nem og overskuelig måde, vil Miljøstyrelsen udvikle en offentlig "resultatdatabase", der kommer til at ligge på styrelsens hjemmeside. Her kan alle få nem adgang til de data, der ligger til grund for basisanalysen og man skal kunne dykke ned i de mange oplysninger.

Derudover vil alle data fra de efterfølgende vandområdeplaner også blive samlet i den ny resultatdatabase.

Håbet er, at det på den måde bliver væsentlig mere gennemskueligt, hvilke data der ligger til grund for Miljøstyrelsens vurdering af vandområdernes tilstande.

Det bliver muligt at søge i den nye resultatdatabase fra årsskiftet 2019 til 2020.  

Fakta

Påbegyndt: Oktober 2017

Afsluttes: December 2019

Forskningsinstitution/konsulent: COWI A/S

Officiel projekttitel: Resultatdatabasen for vandplanlægningen

Kontakt: Kenneth Ibsen,