Ny database for vandplanlægningen

Hvilke data gemmer sig bag basisanalyse og vandområdeplaner? Find dem på vandplandata.dk

De kommende vandområdeplaner 2021-2027 beskriver blandt andet den aktuelle miljøtilstand i grundvandet og de danske vandløb, søer og kystvande samt hvilke tiltag, der skal til for, at de kan opnå god tilstand.

Samtidig med offentliggørelsen af udkast til vandområdeplanerne har Miljøstyrelsen opdateret vandplandata.dk, som giver et indblik i de mange data, der ligger til grund for tilstandsvurderingerne i vandområdeplanerne. I forvejen ligger der data for basisanalysen 2019. 

Formålet med databasen er således at skabe større gennemsigtighed i hvilke data, der ligger til grund for Miljøstyrelsens vurderinger.

Fakta

Påbegyndt: Oktober 2017

Afsluttes: Offentliggjort december 2021

Forskningsinstitution/konsulent: COWI A/S

Officiel projekttitel: Resultatdatabasen for vandplanlægningen

Kontakt: Hav- og Vandmiljø,
e-mail: Obfuscated Email