Ny database for vandplanlægningen

Opdatering af grundlaget for de økonomiske modeller, der skal beregne de økonomiske konsekvenser ved vandområdeplanerne 2021-2027

Der skal i henhold til vandrammedirektivet opnås god tilstand i overflade – og grundvand i 2027. Og der skal udføres analyser af de økonomiske konsekvenser som følge af indsatsen til reduktion af næringsstoftilførslen frem til 2027. Projektet er en dokumentation af udviklingen og opdateringen af tre forskellige økonomiske modeller, der er egnet til at undersøge, hvordan forskellige valg på f.eks. geografisk skala påvirker omkostningerne. De tre økonomiske modeller, der opdateres og dokumenteres, er TargetEconN (AU-DCE), SMART (KU-IFRO) og Norsminde-modellen (IFRO-IFRO/AU-AGRO). De tre modeller adskiller sig ved at analysere på forskellig geografisk skala (mark, bedrift, opland), dog med et fælles mål om at optimere valg af virkemidler på kystvandoplandsniveau.

Projektet involverer forskere fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet. 

Fakta

Påbegyndt: Oktober 2017

Afsluttes: Offentliggjort december 2019

Forskningsinstitution/konsulent: COWI A/S

Officiel projekttitel: Resultatdatabasen for vandplanlægningen

Kontakt: Kenneth Ibsen, Obfuscated Email