Ny database for vandplanlægningen

Hvilke data gemmer sig bag basisanalyse og vandområdeplaner? Find dem på vandplandata.dk

Til de kommende vandområdeplaner 2021 til 2027 har Miljøstyrelsen udarbejdet en såkaldt basisanalyse. Basisanalysen beskriver blandt andet den aktuelle miljøtilstand i grundvandet og de danske vandløb og søer.

Samtidig med offentliggørelsen af basisanalysen har Miljøstyrelsen offentliggjort en ny database, vandplandata.dk, som giver et indblik i de mange data, der ligger til grund for tilstands- og risikovurderinger i basisanalysen. Formålet med databasen er således at skabe større gennemsigtighed i hvilke data, der ligger til grund for Miljøstyrelsens vurderinger.

Når vandområdeplaner 2021-2027 sendes i høring ultimo december 2020, vil vandplandata.dk blive opdateret med de bagvedliggende data for vandområdeplanerne.

Fakta

Påbegyndt: Oktober 2017

Afsluttes: Offentliggjort december 2019

Forskningsinstitution/konsulent: COWI A/S

Officiel projekttitel: Resultatdatabasen for vandplanlægningen

Kontakt: Kenneth Ibsen,