Udplantning af ålegræs på havbunden

Forskere skal undersøge, om man i stor skala kan genudplante ålegræs på havbunden.

Når ålegræs trives på havbunden, danner den tætte og frodige ålegræs-enge og er med sine lange grønne blade skjul og levested for rigtig mange fisk og smådyr. Derudover opsamler og binder ålegræs næringsstoffer og CO2 på samme måde som fx træer gør oppe på land.

Desværre er ålegræs mange steder reduceret i sin udbredelse. Projektet skal se på, om man kan genetablere ålegræs-enge ved at udplante små ålegræsskud.

Flere forskellige udplantningsmetoder skal testes af forskere fra Syddansk Universitet, som også skal måle effekterne af udplantningen.  

Derudover skal forskerne undersøge, om man kan forbedre vækstvilkårene for ålegræs ved at udlægge et lag nyt sand på havbunden – teknikken kaldes sandcapping. Når der sandcappes, udlægges inden udplantningen af ålegræs et 5-10 cm tykt lag sand på den eksisterende mudrede havbund, hvor ålegræs ellers ikke kan slå rod.

Fakta

Påbegyndt: Januar 2017

Afsluttes: 2. kvartal 2020

Forskningsinstitutioner/konsulenter: Syddansk Universitet, Aarhus Universitet, DHI, Lindø Port of Odense

Officiel projekttitel: Storskala udplantning af ålegræs

Kontakt: Lektor Mogens R. Flindt, Syddansk Universitet, E-mail: