Stenrevs potentiale for at fjerne kvælstof

Det testes om stenrev kan være med til at forhindre frigivelse af kvælstof fra havets bund

Forskere skal frem til 2020 undersøge, om stenrev kan have en positiv effekt i forhold til at mindske frigivelsen af kvælstof fra havbunden i Limfjorden.

Teorien er, at tang, der vokser på stenrev, producerer så meget ilt, at kvælstof fra havets bund ikke frigives. Dette skyldes kort fortalt, at tang på stenrev skaber ilt ved havbunden, som dels forebygger iltsvind og dels mindsker nedbrydningsprocesser, der frigiver kvælstof.

Hvis det virker i praksis, kan stenrev blive et virkemiddel i fremtidens vandområdeplaner i forhold til at begrænse den negative virkning af det kvælstof, som kommer fra landjorden. Derudover giver stenrev også bedre forhold for havets dyre- og planteliv.

I forbindelse med projektet er der etableret et 300 meter langt og 40 meter bredt stenrev i Løgstør Bredning nord for Livø, hvor forskerne bl.a. laver deres undersøgelser.

Fakta

Påbegyndt: Januar 2016

Afsluttes: December 2020

Samarbejdspartnere: Limfjordsrådet 

Forskningsinstitutioner/konsulenter: Aarhus Universitet samt en række øvrige forskningsinstitutioner 

Officiel projekttitel: Storskala udplantning af ålegræs

Kontakt: Limfjordsrådets sekretariat, e-mail: Obfuscated Email