Nye marine økosystem-modeller

Nye modeller vil forbedre grundlaget for fastlæggelsen af miljøindsatsen i de danske kystvande og tage højde for mere lokale forhold

Der har gennem flere år eksisteret et system af såkaldte ”marine økosystemmodeller” for Østersøen, Nordsøen og havet og kysterne omkring Danmark.

Disse økosystemmodeller, der bygger på mange års miljøovervågningsmålinger og nyeste forskningsviden om økosystemprocesser, gør forskere i stand til at beskrive – og forstå – hvordan havets økosystem hænger sammen.

Det kan fx være sammenhængen mellem de menneskeskabte næringsstofpåvirkninger et kystvandområde er udsat for fra luften eller inde fra land og kystvandområdets miljøtilstand – altså hvilken størrelse af påvirkninger som er betydende for, om kystvandene har det godt eller skidt.

De marine modeller har vist sig at have stor værdi i forvaltningen af fjorde og havområder. Derfor ønsker Miljøstyrelsen, at forskere videreudvikler modellerne, så de kan bidrage endnu mere til forståelsen af havets økosystem og betydningen af de menneskeskabte påvirkninger.

Videreudviklingen sker med udgangspunkt i den nyeste forskning samt anbefalingerne fra et internationalt ekspertpanel, som i efteråret 2017 gennemførte en evaluering af de marine modeller, der er anvendt i de eksisterende vandområdeplaner.

De opdaterede marine modeller skal bl.a. anvendes af Miljø- og Fødevareministeriet til at udarbejde de kommende nye vandområdeplaner, som gælder fra 2021 – 2027. 

Fakta

Påbegyndt: 2018

Afsluttes: 3. kvartal 2020

Forskningsinstitutioner/konsulenterDHI og Aarhus Universitet samt flere øvrige forskningsinstitutioner 

Officiel projekttitel: Videreudvikling og anvendelse af marine økosystemmodeller til brug for VP3

Kontakt: Miljøstyrelsen Fyn - Stig Eggert Pedersen: e-mail: