Værktøj til brug for vandindvindingstilladelser

Forskere har udviklet et nyt værktøj, der kan hjælpe kommunerne i deres administration af tilladelser til indvinding af vand

For at gøre den nyeste viden om vandindvindings påvirkning af vandløb anvendelig, har Miljøstyrelsen bedt forskere fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) om at udvikle et nyt screeningsværktøj, der har fået navnet ”VandWeb”.

”VandWeb” kan især hjælpe kommunerne, når de skal give tilladelser til indvinding af vand. For ved ansøgninger om indvindingstilladelser skal kommunerne bl.a. vurdere, hvilken påvirkning vandindvindingen har på vandløbenes økologiske tilstand.

”VandWeb” kan her bruges af kommunerne til at foretage den indledende screening af vandindvindingens konsekvenser for vandløb. Denne information skal suppleres med kommunens egen faglige viden om lokalområdet, inden den endelige beslutning om vandindvindingstilladelsen tages med hensyn til indvirkning på vandløbsøkologien.

KL og en række kommuner har været involveret i udviklingen af screeningsværktøjet.

Fakta

Påbegyndt: September 2017

Afsluttet: Marts 2020

Forskningsinstitution/konsulent: De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) 

Officiel projekttitel: Screeningsværktøj til beregning af kvantitativ påvirkning fra vandindvinding på vandløbsøkologi

Kontakt Hav- og Vandmiljø,
e-mail: Obfuscated Email

Relevante links

Vandweb (OBS: Vandweb indeholder data fra vandområdeplanerne 2015-2021 og vil ikke længere blive opdateret)