Ny metode til at vurdere pesticider i grundvandet

GEUS har udviklet ny metode til vurdering af grundvandsforekomsternes kemiske tilstand for pesticider

Til brug for vandområdeplanerne 2021-2027 har GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) udviklet en ny metode til vurdering af de danske grundvandsforekomsters generelle kemiske tilstand for pesticider (plantebeskyttelsesmidler og biocider). Metoden er udviklet mellem december 2019 og juni 2020, med inddragelse af ny viden, der er tilvejebragt efter offentliggørelsen af vandområdeplanerne for 2015-2021.

Den nye metode er baseret på en ny såkaldt konceptuel forståelsesmodel, der baserer sig på GEUS’ faglige arbejde med pesticider i såvel GRUMO som den pesticidforskning, der finder sted på GEUS.

I den nye metode foretages, for alle grundvandsforekomster, hvor der er mindst en boring, hvori analyseværdier for pesticider beregnet som gennemsnittet af de årlige gennemsnit i perioden 2013-2019 overskrider grundvandskvalitetskravene for pesticider, en konkret undersøgelse af grundvandsforekomsten. I den konkrete undersøgelse foretages en systematisk vurdering af de konkrete pesticiddata i grundvandsforekomsten, set i lyset af den konceptuelle forståelsesmodel for pesticider, og med inddragelse af en lang række faglige temaer. På den baggrund opstilles en konkret konceptuel model for den specifikke grundvandsforekomst, der fortæller hvor pesticidpåvirket grundvandsforekomsten er.

Den nye metode er herefter anvendt til vurdering af grundvandsforekomsternes generelle kemiske tilstand for pesticider. Dette har resulteret i, at ud af 2050 grundvandsforekomster er 535 grundvandsforekomster vurderet i god tilstand, mens 154 grundvandsforekomster er vurderet i ringe tilstand for pesticider. Set i forhold til grundvandsforekomsternes samlede volumen svarer det til, at 17 % af det samlede danske grundvandsvolumen er i ringe tilstand for pesticider.

Fakta

Påbegyndt: December 2019

Afsluttet: December 2020

Forskningsinstitution/konsulent: De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) 

Officiel projekttitel: Udvikling af metode til vurdering og gennemførelse af vurderinger af de danske grundvandsforekomsters kemiske tilstand for pesticider

Kontakt Hav- og Vandmiljø,
e-mail: Obfuscated Email