Ny metode til at vurdere nitrat i grundvandet

Når grundvandsforekomsternes kemiske tilstand vurderes for nitrat, vil det fremadrettet ske ved en ny metode

I vandområdeplanerne skal det blandt andet fremgå, hvorvidt vores grundvandsforekomster er i god eller ringe tilstand for så vidt angår nitrat.

Tidligere vurderinger af grundvandsforekomsternes tilstand i forhold til nitrat har imidlertid været udsat for kritik. Derfor har Miljøstyrelsen igangsat et projekt, hvor forskere fra GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) skal udvikle og anvende en ny metode til at foretage mere omfattende tilstandsvurderinger for nitrat.

I forbindelse med projektet danner GEUS et overblik over de analysedata, der er tilgængelige for de enkelte grundvandsforekomster. På baggrund af den viden bliver det identificeret, henholdsvis hvilke grundvandsforekomster der umiddelbart kan kategoriseres til at have en god kemisk tilstand i forhold til nitrat og hvilke grundvandsforekomster, som kræver en nærmere vurdering af eksperter fra GEUS.

Fakta

Påbegyndt: November 2017

Afsluttes: Marts 2020

Forskningsinstitution/konsulent: De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) 

Officiel projekttitel: Metode for vurdering af de danske grundvandsforekomsters kemiske tilstand og nye vurderinger af tilstanden fsva. nitrat

Kontakt: Dirk-Ingmar Müller-Wohlfeil,