Grundvandforekomster afgrænses på ny

I 2019 udarbejder GEUS i samarbejde med Miljøstyrelsen en ny afgrænsning af de danske grundvandsforekomster, som tager højde for ny viden om den danske undergrund

Rigtig mange steder i Danmark er der under jordoverfladen vandførende lag, hvorfra der kan hentes betydelige mængder grundvand op – disse vandførende lag kalder man for grundvandsmagasiner. Administrativt samles de i såkaldte grundvandsforekomster, som kan bestå af ét eller flere magasiner.

Afgrænsningen af en grundvandsforekomst sker på baggrund af stedets geologi, udvekslingen af vand mellem magasinerne og andre relevante forhold.

I 2014 fandt den seneste store øvelse sted med at afgrænse de danske grundvandsforekomster og indtegne dem på kort.

Siden da har vi i Danmark fået en større viden om vores undergrund. Miljøstyrelsen har derfor igangsat dette projekt, hvor forskere fra GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) skal revidere afgrænsningen af de danske grundvandsmagasiner og –forekomster.

Som en del af projektet vil GEUS også levere det faglige grundlag for udpegning af drikkevandsforekomster, som er de steder, der kan indvindes drikkevand fra. 

Til brug for vandområdeplanerne 2021-2027 er der taget udgangspunkt i den nye afgrænsning.

Fakta

Påbegyndt: Marts 2019

Afsluttet: 2020 

Forskningsinstitution/konsulent: De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Officiel projekttitel: Ny afgrænsning og delkarakterisering af de danske grundvandsforekomster samt fagligt grundlag for udpegning af drikkevandsforekomster

Kontakt Hav- og Vandmiljø,
e-mail: Obfuscated Email