Vejledninger til vandplanerne

Sådan læser man en vandplan

Vejledning i, hvordan man læser en vandplan og ser vandplanerne på Miljøministeriets MiljøGIS-kort.
Hvordan læses en vandplan?

Vejledninger til MiljøGIS

  • Kommuneopslag
    GIS-kortet giver mulighed for at foretage kommuneopslag til brug for de kommunale vandhandleplaner.
    Vejledning til kommuneopslag ligger i GIS-kortet .
  • Vandløb
    Introduktion til de vigtigste emner i MiljøGis for vandløb - specielt rettet mod, hvilke vandløb og spærringer (kontinuitet) der omfattes af indsats.
    Se vejledning i MiljøGIS for vandløb

Vejledning for gennemførelse af sørestaurering

I forbindelse med de kommende vandplaner forventes at indgå en række søer, hvor der skal gennemføres sørestaurering med henblik på at fremskynde målopfyldelse i søen. Det er i givet fald kommunerne, der skal gennemføre restaureringen.

Naturstyrelsen har udarbejdet en vejledning for gennemførelse af sørestaurering og forundersøgelser. Kommunen skal følge vejledningen, når restaurering planlægges og gennemføres. Naturstyrelsen anbefaler, at kommunen er i tæt dialog med Naturstyrelsen, specielt i forbindelse med forundersøgelserne til restaureringen, idet disse i høj grad vil bygge på data fra Naturstyrelsen. Ved fosforfældning skal Naturstyrelsen desuden give tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven. Også den efterfølgende overvågning af resultaterne af restaureringen skal koordineres mellem kommune og styrelse.
Vejledning for gennemførelse af sørestaurering

Ved spørgsmål kontakt Kjeld Sandby Hansen, tlf. 72 54 34 95, Obfuscated Email