4.1 Kruså-Vidå

undefined

undefined

Vandplanen dækker ca. 1100 km 2 og berører 3 kommuner: Tønder, Aabenraa og Sønderborg. Herudover er der et tysk opland på ca. 260 km 2 samt et mindre opland på ca. 10 km 2 på dansk side, der udmunder i den tyske del af Vadehavet.

Se vandplan for Kruså-Vidå

Se lokalt høringsnotat