3.1 Bornholm

undefined

undefined

Vandplanen dækker et opland på ca. 588 km 2 og berører alene Bornholms Regionskommune.

Se vandplan for Bornholm

Se lokalt høringsnotat