2.6 Østersøen

undefined

undefined

Vandplanen dækker ca. 1.100 km 2 og berører 6 kommuner: Faxe, Vordingborg, Lolland, Stevns, Næstved og Guldborgsund Kommuner.

Se vandplan for Østersøen

Se lokalt høringsnotat

Baggrundsnotat om beregningsgrundlag og kravværdier