2.5 Smålandsfarvandet

undefined

undefined

Vandplanen dækker ca. 3.445 km 2 og berører 10 kommuner: Slagelse, Næstved, Sorø, Ringsted, Guldborgsund, Lolland Kalundborg, Faxe, Stevns og Vordingborg Kommuner.

Se vandplan for Smålandsfarvandet

Se lokalt høringsnotat

Baggrundsnotat om beregningsgrundlag og kravværdier

Ikrafttræden af vandplanerne

Vandplanerne er endeligt godkendt af miljøminister Ida Auken i december 2011.

Se bekendtgørelsen om ikrafttræden af vandplanerne

Se klagevejledning (pdf)

Se bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner

Vejledninger til vandplanerne

Vejledninger til MiljøGIS, kommuneopslag, vandløb og sørestaurering.
Se vejledninger