2.5 Smålandsfarvandet

undefined

undefined

Vandplanen dækker ca. 3.445 km 2 og berører 10 kommuner: Slagelse, Næstved, Sorø, Ringsted, Guldborgsund, Lolland Kalundborg, Faxe, Stevns og Vordingborg Kommuner.

Se vandplan for Smålandsfarvandet

Se lokalt høringsnotat

Baggrundsnotat om beregningsgrundlag og kravværdier