2.1 Kalundborg

undefined

undefined

Vandplanen dækker ca. 977 km 2 og berører 6 kommuner: Kalundborg, Holbæk og Odsherred samt i mindre grad Slagelse, Sorø og Ringsted.

Se vandplan for Kalundborg

Se lokalt høringsnotat

Baggrundsnotat om beregningsgrundlag og kravværdier

Ikrafttræden af vandplanerne

Vandplanerne er endeligt godkendt af miljøminister Ida Auken i december 2011.

Se bekendtgørelsen om ikrafttræden af vandplanerne

Se klagevejledning (pdf)

Se bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner

Vejledninger til vandplanerne

Vejledninger til MiljøGIS, kommuneopslag, vandløb og sørestaurering.
Se vejledninger