2.1 Kalundborg

undefined

undefined

Vandplanen dækker ca. 977 km 2 og berører 6 kommuner: Kalundborg, Holbæk og Odsherred samt i mindre grad Slagelse, Sorø og Ringsted.

Se vandplan for Kalundborg

Se lokalt høringsnotat

Baggrundsnotat om beregningsgrundlag og kravværdier